Zobrazených stránek:

Legální software

Využitím volně dostupného software lze uspořit nemalé náklady.

 

Plnohodnotné sofwarové vybavení je dostupné na internetu a lze je instalovat i využívat zdarma.


Kancelářský software jako náhrada Microsft Office (v českém jazyce):

 

Open Office (a jeho verze) obsahuje

Plnohodnotný textový editor (lze pracovat i se soubory ve formátu MS Word)

Plnohodnotný spreadsheet (lze pracovat se soubory ve formátu MS Excel)

Plnohodnotný program pro prezentace (náhrada za MS Powerpoint)

Databázový program (náhrada MS Access)

 


Dále je možno využívat:


Pro práci se soubory .pdf: Acrobat Reader, PDF Creator

 

Pro práci s obrázky a fotografiemi: GIMP, GimpShop, Photofiltre


Pro práci s archivy souborů (.zip): 7zip, IzArc

 

Pro správu souborů: NuCommander


Pro nahrávání souborů na server: WinSCP, FileZilla


Prohlížeče webových stránek: Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome,Browzar


Vývojové prostředí pro web (PHP, MySQL, Apache) Xampp