Zobrazených stránek:

Obsah webu obce

Web obce musí obsahovat informace podle zákona 106/1999 Sb., dále upřesněné vyhláškou č. 442/2006 Sb.


Mimo jiné jde o:

 • Povinné zveřejnění všech právních předpisů
 • Seznam hlavních dokumentů.
 • Návody k řešení životních situací
 • Seznam rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací
 • Výroční zprávy o poskytování informací
 • Úhrady za poskytování informací
 • Rejstříky, registry, evidence a seznamy
 • Informace, poskytnuté individuálním žadatelům na jejich žádost

Podle dalších zákonů:

 • Jaká zpracování osobních údajů obec provádí
 • Informace o používaném informačním systému
 • Údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu
 • Zprávu o uplatňování územního plánu
 • Úřední deska
 • Informace k zákonu o střetu zájmů
 • E - podatelna