Zobrazených stránek:

Přístupnost webu

Přístupný web mohou používat všichni lidé bez ohledu na jejich handicap, typ počítače nebo prohlížeč. Uživatelů s odlišným počítačem, prohlížečem webu či nějakým handicapem je přibližně 20 % (z celkového počtu). Například:

 

  • uživatelé méně rozšířených počítačů a prohlížečů webu
  • lidé s mobilním zařízením pro přístup na internet
  • uživatelé, kteří mají vypnutý JavaScript (z bezpečnostních důvodů)
  • uživatelé s vadami zraku
  • nevidomí
  • dyslektici a uživatelé s poruchou soustředění - do této skupiny patří až 20 % mladých lidí
  • tělesně potižení uživatelé
  • roboti vyhledávačů (malé programy, které ukládají stránky do databáze vyhledávače)

 

Tito uživatelé mají na web speciální požadavky, které běžní uživatelé nemají. Pravidla přístupnosti jsou dána Vyhláškou MVČR č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Vyhláška obsahuje celkem 33 pravidel, které by měly přístupné stránky splňovat.

 

Není pravda, že přístupné stránky jsou z finančního hlediska nákladnější. Dodržení pravidel přístupnosti nepředstavuje pro dodavatele webu nebo jeho provozovatele žádné další mimořádné finanční náklady z hlediska software a pokud je s pravidly přístupnosti počítáno již při návrhu webu, nepředstavuje dodržení pravidel ani zvýšené časové nároky na práci dodavatele webu.

 

Výhodnější je pro provozovatele webu jednorázová platba za zpracování webové aplikace dodavateli než nekonečné paušální měsíční platby za užívání dodaných modulů, které jsou navíc v nezměněné funkčnosti dodávány jedním dodavatelem většímu počtu (někdy i stovkám) subjektů. Velké rozdíly jsou i v cenách hostingu. Pro stránky běžného rozsahu postačuje prostor o velikosti 100 MB (od 10,- Kč měsíčně), případně 500 MB a spíše než velikost poskytovaného prostoru je důležité kvalitní a rychlé připojení hosting serveru k páteřním linkám v síti, jeho zabezpečení a pravidelná aktualizace pracovního prostředí serveru.